Goed verzekerd ondernemen: hieraan moet je denken

Ondernemen houdt onvermijdelijk risico’s in. Daar ben je je als zelfstandige van bewust en dus zorg je dat je goed verzekerd bent. Maar welke verzekeringen heb je echt nodig of zijn zelfs verplicht? En welke móeten niet, maar raden we je toch sterk aan? Een overzicht!

Deel op Facebook Twitter LinkedIn

Het ene bedrijf is het andere niet. Ook de risico’s verschillen sterk van sector tot sector. Tegen de grillen van de markt waarin jij actief bent, is geen enkele verzekering opgewassen. Daarvoor moet je vertrouwen op je eigen deskundigheid en experten ter zake. Maar voor de risico’s die je wél kan inschatten, bespaar je jezelf heel wat leed als je de juiste verzekeringen afsluit.

Verplichte verzekeringen voor zelfstandigen

Maar één verzekering is voor elke ondernemer verplicht: de ziekteverzekering. Die heb je automatisch zodra je je aansluit bij een sociaal verzekeringsfonds, wat ook wettelijk verplicht is. Je moet je dus aansluiten bij een mutualiteit en die laten weten dat je zelfstandige bent.

In bepaalde situaties zijn er nog andere verzekeringen die je volgens de wet móet nemen:

  • Een arbeidsongevallenverzekering is verplicht als je medewerkers in dienst hebt. Hiermee bescherm je je medewerkers en je bedrijf tegen de kosten die komen kijken bij een arbeidsongeval. Zowel tijdens het werk als op de weg ernaartoe.
  • Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet je afsluiten als je een gereglementeerd beroep uitoefent, zoals advocaat, arts, architect of reisorganisator. Deze verzekering beschermt je onderneming wanneer die door een onopzettelijke fout schade berokkent aan anderen. Wanneer je andere intellectuele diensten aanbiedt, bijvoorbeeld als adviseur of consultant, is een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid niet verplicht maar erg nuttig.
  • Met een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid (of: bedrijfsleidersverzekering) voorkom je dan weer dat bestuurders van je vennootschap of vzw schade moeten vergoeden uit hun privéportemonnee. Want zij kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor fouten van de organisatie.
  • Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto en bestelwagen (kortweg ‘BA auto en bestelwagen’) moet je wettelijk nemen zodra je bedrijfsvoertuigen hebt. Die verzekering vergoedt materiële of lichamelijke schade aan derden die jij, of een van je medewerkers, met een bedrijfsvoertuig veroorzaakt.
  • Een verzekering objectieve burgerlijke aansprakelijkheid (BA) brand en ontploffing
    is een verplichting als je zaak publiek toegankelijk is en deel uitmaakt van een gebouw met een totale oppervlakte van 1000 m² of meer. Denk bijvoorbeeld aan een winkel, horecazaak of sportzaal in een winkelcentrum, ziekenhuis of station. Deze verzekering vergoedt in jouw plaats de slachtoffers van een brand of ontploffing in je zaak.
  • Een verzekering tienjarige aansprakelijkheid heb je nodig als je architect of aannemer bent, of andere diensten verleent in de bouwsector. In dat geval ben je 10 jaar lang burgerlijk aansprakelijk voor elk gebouw waaraan je werkt. Deze verplichte verzekering voorkomt dat je zelf de kosten moet dragen wanneer er toch iets misgaat.

Aan te raden verzekeringen voor elke ondernemer

Zelfs al legt de wet je niet op om ze af te sluiten, je doet er als zelfstandige goed aan om ook enkele niet-verplichte verzekeringen te nemen. Deze beschermen je inkomen, je gebouwen en materiaal. En simpelweg de toekomst van je onderneming.

De eerste verzekering die we jou aanraden is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, ook bekend als een BA uitbating. Die dekt de kosten van schade die jij (of een van je medewerkers) tijdens je werk berokkent aan anderen. Bijvoorbeeld: je morst een kop koffie op de dure laptop van een klant of maakt met je werkmateriaal een kras in een geparkeerde auto. Dankzij een burgerlijkeaansprakelijkheidsverzekering kan jij je concentreren op waar jij goed in bent, zonder zorgen.

Daarnaast is het ook razend interessant om je bedrijfsgebouwen en je machines, (ICT-)materiaal en voorraden voldoende te verzekeren. Hierbij denken we in de eerste plaats aan een brandverzekering en een diefstalverzekering. Heb je heel specifieke installaties, bv. serres of een machinepark, overweeg dan ook daarvoor de juiste patrimoniumverzekering. Ook een bedrijfsschadeverzekering is heel waardevol: ze compenseert de daling in omzet wanneer je door schade minder of niet meer kunt werken.

Ten slotte stel je met een verzekering gewaarborgd inkomen je inkomen veilig voor het geval je arbeidsongeschikt wordt. Ook een hospitalisatieverzekering en een rechtsbijstandsverzekering kunnen het verschil maken tussen een bloeiende zaak en een bedrijf dat ten onder gaat aan onverwachte moeilijkheden.

Verzeker je zaak op maat

Ons laatste advies: laat je persoonlijk adviseren. Elke zaak is anders, elk verzekeringspakket hoort dat ook te zijn. Praat er dus over met iemand die kennis van zaken heeft: zo ben je correct verzekerd, maar ook niet oververzekerd.

Kom gerust eens bij ons langs. We nemen de risico’s van jouw onderneming onder de loep en bekijken in welke verzekeringen je het best investeert. Een heel specifieke vraag? Wees welkom, we brengen je in contact met een gespecialiseerde expert.

 Maak een afspraak